Falcidisk lov

Falcidisk lov
Falcidisk lov. Oprindelig kunne efter romerretten en arv ifølge testamentet være således belastet med legater, som den indsatte arving forlods skulle udrede, at der slet intet blev tilbage til denne. Da heraf imidlertid følgen let blev, at arvingen afslog at overtage arven, der kun voldte ham bryderier, bestemtes det ved den falcidiske lov (lex falcidia), at beløbet af samtlige lodder (legater med videre) ikke måtte overstige 3/4 af arven, således at der altid blev 1/4 - den såkaldte falcidia quarta - tilovers til arvingen.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”